niedziela, 21 października 2018

Album w stylu folio - NightFall

Witajcie :)

Dziś przygotowałam dla Was album w stylu folio. Folio jest to inna forma albumu, w słowniku znajdziecie definicje mówiącą, że samo słowo "folio" oznacza "jednokrotnie złożony arkusz papieru". W scrapowych folio możecie zauważyć, że zagięć i kart jest więcej, jednak podkład albumu powinien być zrobiony z jednego arkusza papieru. Ja postanowiłam zrobić album w tym stylu jednak nie trzymałam się sztywno tej definicji. Przygotowałam sobie sztywny karton i dopiero obklejałam go papierem, ponieważ z mojego założenia album miał jedynie po rozłożeniu przypominać folio :)

Welcome :)

Today I have prepared a folio-style album for you. A folio is another form of the album, in the dictionary you'll find definitions saying that the word "folio" means "once folded sheet of paper". In the scrap folio you can see that there are more bends and cards, but the album should be made from a single sheet of paper. I decided to make an album in this style, however, I did not stick to this definition rigidly. I prepared a stiff cardboard box for myself and I just put it on with paper, because from my assumption the album only had to unfold the folio when unfolded :)







Uzyłam/Used:

    

    

    

    



2 komentarze:

Bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...