poniedziałek, 28 marca 2022

Guest DT Call

 Dzień dobry Kochani, ||  Hello Dears, 

W AltairArt cały czas coś się dzieje i chcemy, aby działo się więcej :) Pragniemy powiększyć nasz zespół o nowe kreatywne osoby, które tworzą różnorodne projekty, w przeróżnych technikach i są aktywne w social mediach - Facebook, Instagram, YT, Tik tok.  

At AltairArt something is happening all the time and we want more to happen :) We want to expand our team with new creative people who create various projects, in various techniques and are active in social media - Facebook, Instagram, YT, Tik tok.

Jeśli znasz nasze papiery i lubisz na nich pracować -  zapraszamy do naszego nowego zespołu Guest Design Team na 3 miesiące. 

If you know our papers and like to work on them - we invite you to our new Guest Design Team for 3 months.

Nasze wymagania || Our expectations:

- stworzenie 1 pracy w miesiącu w umówionym terminie;

- aktywna promocja marki w social mediach.

- creating 1 artwork per month on the agreed date;

- active brand promotion in social media


Oferujemy || we offer:

- pakiet startowy papierów marki AltairArt;

- Nowości, jakie się w tym czasie ukażą;

- Rabat na nasze papiery w sklepie Skarbnica Pomysłów;

- współpraca przez 3 miesiące (kwiecień - czerwiec) z możliwością przedłużenia.

- AltairArt papers starter package;

- News that will be released at that time;

- Discount on our papers in the Skarbnica Pomysłów store;

- cooperation for 3 months (April - June) with the possibility of extension.Zgłoszenia możecie wysyłać do 3 kwietnia 2022. na adres: altairart1@gmail.com

Prosimy o krótką charakterystykę Waszej twórczości, pokażcie swoje miejsca w sieci, w tytule wiadomości proszę o zapis: Guest DT Call

Serdecznie zapraszamy! :)

You can send applications until April 3, 2022 to the following address: altairart1@gmail.com

Please provide a short description of your work, show your places on the web, please write in the title of the message: Guest DT Call

You're welcome! :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...