środa, 2 marca 2016

Przypominajka/Reminder: Wyzwanie#2: Deski, deseczki/ Challenge #2: Boards and planks

Witam w marcu...
Pojawiłam się dziś na blogu z projektem przypominającym o trwającym wyzwaniu AltairArt
#2 Deski, deseczki :)
Moja praca to LO, mam ogromną tremę bo w pracach tego typu jestem mocno początkująca,
mam nadzieję, że poradziłam sobie...
w towarzystwie mediów 13Arts, Prima Marketing. 
Zapraszam :)

 Welcome in March ...
I appeared today on the blog of the project reminiscent of the ongoing challenge AltairArt
# 2 boards and planks :)
My work is LO, I have a huge stage fright because in this type of work I am much beginner,
I hope that I advised myself ...
The main role paper AltairArt Holy Mountains - 03/04 The Old Cottage
in the company of media 13Arts, Prima Marketing.

I invite you :) 
 Jeszcze raz zachęcam do wzięcia udziału w wyzwaniu # Deski, deseczki
 Once again, I encourage you to take part in the challenge # boards and planks

Pozdrawiam :-)
1 komentarz:

Bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...