piątek, 17 listopada 2017

Świąteczne opakowanie prezentu.

Nie samymi kartkami człowiek żyje... 
Czasami robię też pudełka...
Dzisiaj świąteczne opakowanie niewielkiego prezentu świątecznego...


Not the same cards man lives ...
Sometimes i make boxes ...
Today Christmas gift wrapped in a small Christmas gift ...
Wykorzystane produkty

Used products

AltairArt - Festive Bells 01                    AltairArt - Festive Bells 02

Dziękuję za uwagę

Thank you for your attention


2 komentarze:

Bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...