wtorek, 10 kwietnia 2018

Jak wykonać męski czekoladownik? How to make a male chocolate box?

Dziś przygotowałam dla Was krótki kurs na wykonanie męskiego czekoladownika.

Today I have prepared a short course for you to perform a male chocolate box.

To do dzieła...
Baza czekoladownika to gotowiec, dostępny w wielu scrapowych sklepach, więc nasza praca ograniczy się do jej oklejenia. Męskie klimaty to dla wielu z nas trudny temat, ale może komuś akurat użycie kilku trybików, banerków i ćwieków ułatwi życie ;)


It's to work ... The chocolate box base is ready, available in many scrap stores, so our work will be limited to its covering. Men's mood is a difficult topic for many of us, but maybe someone can use a few tribes, banners and nails to make life easier;)


Potrzebujemy:
papier scrapowy - nie podaję wymiarów, bo zależy to od oklejanej bazy
papier biały np. wizytówkowy
klika ćwieków
sznurek
dziurkacz do wycięcia kółek, 
czarny/biały żelopis
trybiki - tekturki
ewentualnie elementy do wycięcia
klej
kosteczki dystansujące
ecolina czarna/biała lub splash Ink - do chlapania

Bazę czekoladownika oklejamy papierem - ja użyłam papieru idealnego do prac męskich :),


We need:
scrap paper - I do not give dimensions, because it depends on the glued base white paper, e.g. business card clicks studs twine
ole punch for cutting out wheels,
black / white color pen
cogs - cardboard
possibly elements for cutting
glue
distancing cubes
ecolina black / white or splash Ink - for splashing

We cover the base of the chocolate box chip with paper - I used the ideal paper for men's work :),a następnie przystępujemy do ozdabiania
do wyciętego dużego banera podklejam kilka małych banerków ( podklejonych trochę większym białym papierem), delikatnie kontrastujących z naszym papierem. Po środku za pomocą ćwieka przymocowałam kółeczko - to będzie element do związania czekoladownika.and then we proceed to decorate I put a few small banners (glued with a little bigger white paper) gently contrasting with our paper to the cut out big banner. In the middle, using a stud, I fastened the circle - this will be the element for binding the chocolate chipper.

Zestaw banerków za pomocą kostek dystansujących przyklejam na bazie czekoladownika. W górnej części tego elementu doklejam kółeczko z ćwiekiem i sznurkiem. Przykleiłam również trybiki z tekturki.


I stick the set of banners using distance cubes on the base of a chocolate box at the top of this element I attach a circle with a stud and a string. I also glued cardboard coupons.

 Poniżej środka czekoladownika przykleiłam kółeczko z wyciętym elementem trybików, do którego ćwiekiem przyczepiłam napis wraz ze sznurkiem


Below the center of the chocolate-box, 
I glued a circle with a cut out element of modes, to which I attached the string with a string


Kolejny etap, to pomazanie czarnym żelopisem bazgrołków

The next stage is to anoint a black scribble gelopteA to już widok z tyłu - tutaj również przyczepiłam za pomocą ćwieka kółeczko

And this is the view from the back - here I also attached a circle with a stud

Tak to wygląda od środka...Aby bez problemów włożyć czekoladkę zakleiłam kółeczkiem widoczne nóżki ćwieka...

This is how it looks from the inside ...
To stick the chocolate without any problems I put the circle on the visible legs of the stud ...
 

Czas na wklejenie kieszonki na czekoladę...Oklejamy ja papierem...

Time to paste the chocolate pouch ... We put it on paper ..
 ... i przyklejamy za pomocą taśmy dwustronnej - w/g mnie dość mocno i pewniej trzyma

... and glued using a double-sided tape - w / g I hold it firmly and firmly

A to już gotowa praca. Jej zamknięcie, to przewiązany sznureczek pod kółeczkami z ćwiekiem...

And this is ready work. Her closure is a tied cord under the studs with a stud ...

... widok wiązania z tyłu

... binding view from the back

Na koniec pochlapałam i ciapnęłam czarną i białą ecoliną

At the end I spilled  black and white ecolina


Użyte materiały:
I used materials:

AltairArt - Tears in Rain - Machines/The Shade
Pozdrawiam
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...