wtorek, 11 lutego 2020

Kurs na album z papierowych torebek

Dzień dobry
Dziś mam dla was kurs na album zrobiony z torebek papierowych .

Good morning
Today I will show you how to make a nice album from paper candy bags. 


Materiały
Kolekcja papierów Mysterious Garden 20 x 20  ,  zestaw dodatków Mysterious Garden ,
Arkusz birmaty A4  , 5 torebek papierowych , wstążeczka, koronka klej , nożyczki oraz dodatki -
 ozdobny ćwiek, papierowy kwiatek, sizal,  metalowe narożniki , gipsowy ptaszek oraz sznurek.


Materials

Mysterious Garden 20 x 20 paper collection, Mysterious Garden add-on set,
A4 beermat sheet, 5 paper bags, ribbon, lace, glue, scissors and accessories -
  decorative stud, paper flower, sisal, metal corners for albums,  gypsum bird and string.Z dolną cześć torebki składam tak aby powstały "skrzydełka" 

Fold the bottom of the bag so that "wings" are formed


Sklejam wszystkie "skrzydełka"  torebki ze sobą  .

I glue all the "wings" of the bag together.Z birmaty wycinam okładkę , o 1 cm większą niż rozmiar torebki .

I cut a cover from the beermat, 1 cm larger than the size of the bag.


Przyklejam okładkę  po obu stronach . 

I stick the cover on both sides.Oklejam karty albumu ozdobnym papierem. 

I cover the album cards with decorative paper.


Niektóre strony ozdabiam koronką . 

I decorate some pages with lace.


Po oklejeniu wszystkich wewnętrznych stron , przygniatam album dużą ciężka książka i pozostawiam na jakiś czas aby klej wysechł a strony pozostałe proste. 

After covering all internal pages, I crush the album with a large heavy book and leave it for some time for the glue to dry and the pages remaining simple.


Teraz pora na okładkę . 
Wstążeczka pozostanie luźna więc  robię dla niej kieszonkę .  Na kawałku papieru klej nakładam tylko na górze i dole .  Przyklejam z obu stron okładki. 


Now it's time for the cover.

The ribbon will remain loose so I make a pocket for it. I apply glue on a piece of paper only on top and bottom. I stick both sides of the cover.

Klej rozprowadzam tak aby została wolna przestrzeń dla wstążki. 

Spread the adhesive so that there is free space for the ribbon.


Ozdabiam okładkę  używając elementów do wycinania oraz przygotowanych dodatków. 

I decorate the cover using cutting elements and prepared additions.
Tak wygląda skończony album.

This is what the finished album looks like.Papiery Altair Art

AltairArt - Mysterious Garden  zestaw papierów do scrapbookingu 20 cm x 20 cm     AltairArt - Mysterious Garden  zestaw dodatków

Miłego dnia
Have a nice day


9 komentarzy:

Bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...