czwartek, 17 sierpnia 2017

Jak zrobić pudełko w kształcie kapelusza? - kurs||How to make a hat shaped box - tutorial

Pudełka, pudełeczka...Lubię je robić...
Dlatego też postanowiłam pokazać Wam dzisiaj jak zrobić pudełko - kapelusz...
 Boxes... litttle boxes.... I like making them...
That's why I decided to show you today how to make a box - a hat...

Potrzebne materiały:
pasek papieru np. scrapowego o wymiarach 5,5cmx26,5cm
pasek papieru np. scrapowego o wymiarach 5cmx26,5cm
kółko z papieru o średnicy ok. 13 – 14cm
kółko z papieru o średnicy 8cm
kółko z papieru o średnicy ciut większej jak 8cm
kółko z papieru o średnicy 2mm mniejsze od 8cm
nożyczki, klej, linijka, ozdoby do dekoracji
kostka do bigowania (ewentualnie dłutko, wypisany długopis)

We need:
paper strip,e.g. scrap paper (5,5 cmx26,5 cm) 
paper strip,e.g. scrap paper( 5cmx26,5cm)
papier circle with diameter of about 13-14 cm
papier circle with diameter of 8 cm
papier circle with a larger diameter than 8 cm
papier circle witha diameter of 2 mm less than 8 cm
scissors, glue, ruler, decorations
creasing cube (possibly chisel, written pen)Przebieg pracy:
Na obu paskach papieru scrapowego odmierzamy 0,5cm i bigujemy wzdłuż dłuższego boku - te 0,5cm to pasek, który połączymy z kółkiem.
  
Workflow:
We measure 0,5 cm on both strips of scrap paper and crease along the longer side - these 0,5 cm 
that we will connect to the circle.Wycinamy trójkąciki, aby można było przykleić ten kawałek do kółka ...
 We cut the triangles so that you can glue that piece to the wheel...


Naklejamy szerszy pasek na kółko o średnicy 8cm - tak powstanie góra pudełka.
 We stick a wider strip around the 8 cm diameter wheel - so the top of the box is formed.


Póki klej nie wyschnie staramy się wyrównać wszelkie niedoskonałości...
Na wierzch przyklejamy kółko o średnicy minimalnie większej niż 8cm....
Otrzymaliśmy górę pudełeczka...
 Until the glue is dry, we try to compensate for any imperfections...
On the top we stick a circle with a diameter of at least 8 cm...
We got a top of the box...Teraz do środka tej górnej części wkładamy węższy pasek, dopasowujemy tak, 
aby można było później jedno z drugiego wyjąć, bez zbędnego luzu...
 Now in the middle of the upper part we put a narrower strip, adjust it so that you can later remove one of the second, without unnecessary slack...


Sklejamy pasek...
We stick the strip...

Na spód wkładamy ostatnie najmniejsze kółko, wyrównujemy,
przyklejamy delikatnie klejem ząbki od spodu...
 On the bottom we put the last smallest circle, we level and glue gently the paper tooth with the stick from the bottom...
Otrzymaliśmy drugą część pudełka. Przyklejamy ją na środku naszego największego koła...
 We formed the second part of the box. Then we  stick it in the middle of the largest circle...

Teraz wystarczy dowolnie ozdobić, pamiętając, aby elementy dekoracyjne przykleić w miejscu łączenia paska górnej części pudełka...
Now it is enough to decorate and we must remember to stick decorative elements at the place of connecting the upper strip of the box...


Voila....


Oprócz tego, że możemy w pudełeczku umieścić prezent, podarunek, itp. pod spodem tzw. ronda możemy przykleić troszkę mniejsze kółko z możliwością wpisania życzeń, dedykacji itp.
In addition to that we can put a gift, etc. in the box, under the brim of the hat we can stick a little smaller circle for wishes or dedications.

Będzie mi miło, jeśli zainspirujesz się moją pracą.
I will be glad if you inspire my artwork.

Wykorzystane materiały/I used:

AltairArt - Made of Stars - Relic Radiation/Event Horizon

Dziękuje bardzo za uwagę
Thank you very much for your attention

3 komentarze:

Bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...