sobota, 7 października 2017

A Halloween Card

Hello everyone!
It's October already - and that means Halloween is only a little away. I don't know if you celebrate this. We did when our kids were little since we live in an area with many Americans and our girls just loved it. Now they turned older and don't do the trick or treating anymore. But I still love to make Halloween projects. It's the time of year when I use color combinations I never use the rest of the year - and you can always go a little scary here. My project, that I am sharing with you today, isn't scary at all. It's a lollipop card:


Cześć wszystkim! Jest już październik - i to oznacza, że ​​Halloween jest blisko. Nie wiem, czy to świętujecie Halloween, ale my zwykliśmy, kiedy nasze dzieci były małe, ponieważ mieszkamy w okolicy, gdzie jest wielu Amerykanów i nasze dziewczynki po prostu uwielbiały to święto. Teraz są juz starsze i straciły zainteresowanie. Ale nadal kocham robić projekty związane z Halloween. Nadszedł czas, kiedy używam kombinacji kolorów, których nigdy nie używam przez resztę roku - i można zrobić projekt, który może trochę przerażać . Mój projekt, z którym dzielę się dzisiaj, wcale nie jest straszny. To karta w kształcie lizaka:


You can write a few words on the back or just use it as a flower pick or Halloween decoration at your house.
Możesz napisać kilka słów na odwrocie lub po prostu użyć go jako ozdoba kwiatowa lub dekoracji Halloween w domu.

I used the Sunrise 06 paper sheet to cut the paper rosette that is used as the base of my card. I love this tone of purple since it isn't too dark. I inked up the edges a little with black ink.

Użyłam papieru Sunrise 06, aby wyciąć papierową rozetę, która jest używana jako podstawa mojej kartki. Uwielbiam ten odcień fioletu ponieważ nie jest zbyt ciemny. Pocieniłam krawędzie trochę czarnym tuszem.

Then I've put a circle cut from black cardstock and then another circle cut from one of the sheets from the Signs of Love paperpack. This has a beautiful pattern and the color changes from light to dark. So it goes great with the Halloween theme and still lets my images pop.


Potem położyłam okrąg wycięty z czarnej karteczki, a następnie kolejny okrąg wycięty z jednego z arkuszy z zestawu Sign of Love. Ma piękny wzór, a kolor zmienia się z lekkiego na ciemny. Więc świetnie gra z motywem Halloween i nadal pozwala moje obrazki były bardziej widoczne.

https://www.skarbnicapomyslow.pl/pl/p/AltairArt-Signs-of-love-bloczek-15x15-cm-/8319https://www.skarbnicapomyslow.pl/pl/p/AltairArt-Sunrise-06-fioletowy/6531

Then I decorated my card. I used a few die cut twigs and clouds, a saying printed with my Dymo and then added those two pumpkins and the bat. 

To the paper straw, that I've put into the rosette, I've tied some black lace, a purple ribbon and a bow from orange and black twine.

Potem ozdobiłam moją kartkę. Użyłam kilku wyciętych gałązek i chmur, ściętego dyni, napisu drukowanego przy pomocy Dymo, a następnie dodałam te dwie dynie i nietoperza. Do słomki papierowej, którą wsadziłem do rozety, przymocowałem czarną koronkę, purpurową wstążkę i kokardkę z pomarańczowego i czarnego sznurka. Miłego dnia!

Have a happy day!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...